Spelend leren

Om bij de betrokkenheid, belevingswereld en ontwikkeling van het jonge kind aan te sluiten, staat spelend leren in de peuterspeelschool en groep 1-2 centraal. 
Jonge kinderen leren door te ontdekken, imiteren en oefenen. Ze willen enerzijds de wereld om hen heen ontdekken en eraan deelnemen. Ze ontdekken verschillende materialen, maar ook alledaagse situaties. Anderzijds gaat het over een sociale ontwikkeling. Jonge kinderen ervaren tijdens het spelen met anderen dat iedereen anders is, ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze in verhouding tot een ander staan. Een spelend kind heeft plezier in het spelen, en speelt zolang hij er zin in heeft. Het spel heeft met name waarde voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken), sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie) en intellectuele ontwikkeling (toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling).

Wij als pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn degene die jonge kinderen in het spel begeleiden en zoeken naar manieren om het spel op een hoger plan te brengen. Wij werken hierbij vanuit de aanbodsdoelen vanuit SLO en laten de doelen aansluiten bij het actuele thema en de belevingswereld van de kinderen. Op deze manier is het mogelijk het spel te verdiepen en te verrijken. Sommige doelen worden aangeboden tijdens een kringactiviteit waarna het in de hoeken verdieping krijgt en betekenisvol wordt. Andere doelen worden spelenderwijs aangeboden in een aantrekkelijke, uitdagende en betekenisvolle hoek. De nadruk ligt op het proces dat kinderen doorlopen.