Leerlingraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Daarin zitten de vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke klas één vertegenwoordiger. Elke klas heeft ook een reserve.

De leerlingenraad denkt mee, beslist mee en organiseert activiteiten. Samen houden we de school leuk & gezellig en maken we de Sint Janschool steeds weer een stukje beter.


Elke klas kan via de vertegenwoordiger op elke bijeenkomst maximaal 2 agendapunten inbrengen. Op de vergadering met de leerlingenraad worden alle agendapunten samen met juf Petra besproken.