Aanmelden

Uw kind is bijna 4 jaar en mag dan naar school. Een mijlpaal voor u en uw kind. Een goede school uitzoeken voor uw zoon of dochter is een bijzonder moment. We willen u graag laten ervaren hoe wij onderwijs geven op de Sint Janschool.
U bent van harte uitgenodigd voor persoonlijk gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Annet Verlijsdonk, directeur van IKC Sint Jan.
Dit kan door te mailen naar info@st-janschool.nl of door te bellen naar school (074-2914073).

Informatie voor ouders die een leerling hebben aangemeld
Nadat uw kind is ingeschreven ontvangt u een bewijs van inschrijving. 
Om uw zoon of dochter zo prettig mogelijk te laten starten, werken we met ranja-/koffiemomenten. 
Op de eerste donderdag van de maand, 2 maanden voordat een kind 4 jaar wordt, zijn kind en ouders van harte welkom om tussen 8.45 uur en 9.15 uur samen kennis te maken met onze school, de kleuterjuffen en alvast even te snuffelen in de kleuterlokalen en op het schoolplein. Hier worden zij voor uitgenodigd. 

Tijdens dit moment kunnen ouders meteen de intakeformulieren invullen, zodat de leerkrachten kunnen bekijken welke groep het beste bij het kind past. 
De groepsleerkracht neemt vervolgens 4 tot 6 weken van tevoren contact met de nieuwe ouders op, om aan te geven in welke groep het kind komt, praktische zaken te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. 

De donderdag in de week vóórdat het kind 4 jaar wordt, mag hij/zij dan starten in de groep! Ouders mogen de eerste twee dagen met het kind mee naar binnen, om te wennen en een extra kijkje te nemen in de klas. 


Als uw kind in de laatste maand voor de zomervakantie 4 jaar wordt dan gaat hij of zij na de zomervakantie instromen. Wel wordt uw kind dan voor de zomervakantie uitgenodigd voor de wisselmiddag om een kijkje te komen nemen in de nieuwe groep en kennis te komen maken met de nieuwe leerkracht(en).