Klachtenregeling

Mocht u vragen of advies nodig hebben, heeft u wellicht een klacht over de zaken die op school spelen, dan kunt u het beste als eerste contact opnemen met de groepsleerkracht. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u ook altijd bij de directie terecht.

Zaken waarover u vragen, advies wilt of een klacht heeft kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • (grove) pesterijen, lichamelijk geweld
  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik en discriminatie.

Mocht het in het uitzonderlijke geval zo zijn dat u er met school niet uit komt kunt u zich wenden tot het schoolbestuur of de klachtencommissie.

bestuur Symbio Hengelo

Jan Tinbergenstraat 101, 7559 SP Hengelo
https://www.symbiohengelo.nl

Vertrouwenspersonen
Soms zijn er zaken die op school gebeuren die je liever in een vertrouwelijke sfeer wilt bespreken. Hiervoor heeft de school eigen vertrouwenspersonen. Samen met hen kunt u uw zorg of probleem bespreken en samen werken naar een mogelijke oplossing.

De vertrouwenspersoon voor de Sint Janschool zijn Jacky Vaanholt en Margaretha van den Einde.

Mocht het zo zijn dat u liever contact zoekt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon buiten de school, dan kan dat ook. In dat geval kunt u contact opnemen met mevrouw Anne Overbeek.

Zij is bereikbaar via 06 30642568 en info@anneoverbeek.nl