Opleidingsschool

IKC Sint Jan is een opleidingsschool. Opleiden in de school is een krachtig samenwerkingsverband tussen de hogeschool Saxion en het werkveld. Onze uitgangspunten daarbij zijn: het leren en werken in een professionele leergemeenschap en het leren van en op de werkplek. We werken samen aan kwaliteit, we onderzoeken en innoveren zodat we goed opgeleide professionals het onderwijs aan onze kinderen kunnen laten verzorgen. Daarom investeren wij in deze professionele ontwikkeling. 
Studenten ontwikkelen door middel van stages in de diverse groepen hun kennis en beroepsvaardigheden. Waarbij ze begeleid worden door mentoren (groepsleerkrachten) , een schoolopleider van de Sint Janschool en een instituutsopleider van Saxion. De groepsleerkrachten volgen hiervoor een speciale mentorenopleiding en de schoolopleider is extra geschoold op het gebied van coaching en begeleiding. 
Jaarlijks ontvangen wij tussen de 8 en 15 studenten.