Coöperatief leren

Wij willen ons onderwijs op een manier organiseren dat we optimaal aansluiten bij onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. Hoe kunnen we differentiëren, een onderwijsaanbod plannen waarbij we tijd creëren voor instructie en coaching en begeleiding van leerlingen en waarbij onze leerlingen tevens inzicht krijgen in en verantwoordelijkheid nemen voor eigen leren.  Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben - praten, samenwerken, bewegen -, in het teken van de leerstof. Met deze werkwijze realiseer je een veilig en positief groepsklimaat, betere denkvaardigheden, communicatieve en sociale vaardigheden en een efficiënt klassenmanagement. In de groepen 1 tot en met 8 wordt op deze manier gewerkt en alle leerkrachten volgen de training om deze werkvormen zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen.