Missie en visie

Missie:
Het onderwijs op IKC Sint Jan is erop gericht dat kinderen opgroeien tot zelfstandige en gelukkige mensen met aandacht voor elkaar en de wereld om hen heen.

Visie:
Wij bieden kinderen in een veilige, positieve omgeving onderwijs, waarbij we uitgaan van ieders mogelijkheden. Samen leren en samen spelen staan hierbij op onze school centraal. We laten kinderen groeien vanuit plezier en vertrouwen.

Onze kernwaarden zijn:  samen, groeien, plezier en vertrouwen

Samen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren en samen spelen. Coöperatief leren vormt de basis van ons onderwijs. We hebben zorg en aandacht voor al onze kinderen, iedereen hoort erbij. We hechten grote waarde aan goede samenwerking met ouders, we kunnen elkaar helpen en versterken in het belang van het kind. We staan in verbinding met de wereld om ons heen.

Groeien
Wij zijn een lerende en groeiende school. Iedereen groeit en leert op zijn eigen manier. Met ons aanbod sluiten we aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen. We geven ruimte om te spelen, te onderzoeken, te ontdekken, eigen keuzes te maken en talenten te ontwikkelen. Het proces staat hierbij centraal.

Plezier
Wij willen graag dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Vanuit een positieve benadering zorgen wij ervoor dat kinderen zich fijn voelen en daardoor het beste uit zichzelf halen. Plezier en enthousiasme zien wij onder andere terug in het samenwerken met elkaar en het spelend leren. Leerlingen zijn hierdoor gemotiveerd en actief betrokken bij hun leerproces.

Vertrouwen
Wij vinden dat onze school niet alleen een veilige plek moet zijn om in te leren en te werken, maar ook een school waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Wij denken en handelen vanuit oplossingen en mogelijkheden. Leerlingen moeten zich competent voelen en vaardigheden ontwikkelen waarmee ze reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen. Wij willen ons onderwijs zo vormgeven dat leerlingen met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.