Digitale geletterdheid

De afgelopen jaren is er een enorme ontwikkeling geweest op het gebied van ICT en digitale didactiek. 

Een voorbeeld hiervan is Gynzy. Voor ons rekenonderwijs gebruiken de groepen 3 t/m 8 Gynzy software. 

Gynzy is een adaptief programma dat kinderen de mogelijkheid biedt op hun eigen niveau de lesstof te verwerken op een  chromebook. Doordat de opgaves direct nagekeken worden, krijgen kinderen meteen feedback op hun handelen. Leerkrachten kunnen live de vorderingen volgen waardoor zij beter kunnen aansuiten bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Hierdoor kan er beter adaptief en gedifferentieerd onderwijs aangeboden worden.