Schooltijden

We werken volgens een continurooster.
Groep 1 t/m 8:
maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.15

Bereikbaarheid leerkrachten 
Voor aanvang van de les zijn de leerkrachten bereikbaar om kort iets door te geven of om een afspraak te maken.
Tussen 08.30 en 14.15 uur wordt er les gegeven en zijn de leerkrachten niet bereikbaar.
De mailadressen van het team staat op de teampagina van de basisschoolapp bij de leerkracht vermeld.

Op tijd op school 
U begrijpt dat het niet prettig is om gestoord te worden tijdens de lessen. Daarom vragen wij ook om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.
De kinderen mogen ’s morgens om 08.20 uur naar binnen.

Afmelden
Als uw kind niet op tijd, of helemaal niet op school kan komen, geef dit dan altijd door voordat de school begint.
Dit kan ook via onze app of website. Vergeet niet om uw kind ook af te melden voor de BSO.

Kinderen in de klas
Wij zouden het erg fijn vinden als de kinderen zelfstandig de school binnen komen. Op deze manier zorgen we voor rust in school en kunnen de lessen op tijd beginnen. Uiteraard kunt u even meelopen naar de klas als u iets moet doorgeven aan de leerkracht of een afspraak wilt maken.
Als uw kind voor het eerst op school begint, mag u de eerste twee dagen mee naar de klas lopen om te wennen en een kijkje in de groep te nemen. Wilt u er wel voor zorgen dat u om 08.30 uur, dus voor aanvang van de lessen, de klas verlaten heeft. De gangen en het lokaal raken anders al gauw te vol en voor kinderen wordt het afscheid dan moeilijker.