Leerlingenzorg

De ontwikkelingen van onze leerlingen volgen wij op de voet. Zowel de leeropbrengsten als de sociaal emotionele ontwikkeling zijn daarbij van belang. Dit wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Meerdere keren per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats met groepsleerkracht en intern begeleiders. Als blijkt dat een leerling wat anders nodig heeft dan het standaard aanbod gaan we samen op zoek naar een passend aanbod. We kunnen daarbij ondersteuning aanvragen bij het SOT (schoolondersteuningsteam). Hierin zitten de leerkracht, een orthopedagoog en intern begeleider van de school en soms sluit een sociaal werker of jeugdverpleegkundige aan. Uiteraard gaat dit alles in overleg met ouders.

Onze intern begeleiders zijn:
Vera Bourgonje (peuterspeelschool, groep 1, 2 en 3)
Marloes Uitslag (groep 4 tot en met 8)